Noteikumi, Rīgas Industriālais Parks

SUNNY PUSDIENU RESTORĀNA (Rīgas Industriālajā Parkā) Klienta karte

1. Vispārējie noteikumi:

1.1. SIA „CS 2" - turpmāk tekstā „Sunny Pusdienu restorāns” klienta karte (turpmāk tekstā Klienta karte) ir karte, kuru izsniedz „Sunny Pusdienu restorāns”, un kura lietotājam sniedz iespēju ar atlaidēm iegādāties preces.

1.2. Datu apstrādātājs ir SIA „CS 2", LV40103595146, kas atrodas Rīgā, Dzelzavas ielā 120g, LV-1021 (juridiskā adrese - Rīga, Zaļā iela 7-14, LV-1010).

1.3. Klienta kartes saņemšanai iesniegtie personas dati ir aizsargāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un citiem normatīvajiem aktiem, un tie tiek apstrādāti ar mērķi izsniegt Klienta karti, iegūt, analizēt un apkopot šajos noteikumos norādītos datus, sazinātos ar klientu, nosūtītu Klienta kartes īpašniekiem piedāvājumus elektroniskajā pastā vai īsziņas veidā, kā arī izstrādāt piedāvājumus Klienta kartes lietotājiem.

1.4. Izsniedzot Klienta karti, ar to tiek piešķirta 10% atlaide no pirkuma summas (tas neattiecas uz alkoholiskajiem dzērieniem, īpašo piedāvājumu precēm un akcijām).

1.5. „Sunny Pusdienu restorāns” ir tiesības noteikt un/vai mainīt produktus, kuriem tiek piemērota īpaša atlaide, lietojot Klienta karti.

1.6. „Sunny Pusdienu restorāns” apstrādā Klienta kartes anketā norādītos klienta datus, tikai anketā norādītajā apjomā un tajā paredzētajiem mērķiem. „Sunny Pusdienu restorāns” neizpauž iegūtos datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad datu atklāšanas pienākums vai tiesības izriet no normatīvajiem aktiem.

2. „Sunny Pusdienu restorāns” Klienta kartes izsniegšanas noteikumi:

 2.1. Klienta karti ir iespējams iegādāties “Sunny Pusdienu restorānā” Dzelzavas ielā 120g.

2.2. „Sunny Pusdienu restorāns” Klienta kartes cena ir 3 Euro, ieskaitot PVN;

2.3. Iegādājoties šo karti, jāaizpilda anketa un jānodod „Sunny Pusdienu restorāns” darbiniekam.

2.4. Aizpildot anketu, klients piekrīt saņemt jaunumus un informāciju par Klienta karti elektroniskajā pastā.

2.5. Klienta kartei nav derīguma termiņa ierobežojuma.

3. „Sunny Pusdienu restorāns” Klienta kartes izmantošanas noteikumi:

3.1. Klienta karte piešķir atlaidi čekam “Sunny Pusdienu restorānā”, kā arī noteiktas atlaides tiek piešķirtas pie “Sunny Pusdienu restorāns” sadarbības partneriem. (Sīkāka informācija www.sunny.lv, sadaļā – Lojalitātes programma – Sadarbības partneri).

3.2. Karte nav norēķinu līdzeklis. Uzrādot karti, par pirkumiem iespējams norēķināties skaidrā naudā vai ar bankas debetkartēm vai kredītkartēm.

3.3. Klienta kartes īpašniekam, veicot pirkumu „Sunny Pusdienu restorānā” vai pie kāda no sadarbības partneriem, Klienta karte ir jāuzrāda.

3.4. Klienta kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumā kartes lietotājam ir pienākums par to paziņot „Sunny Pusdienu restorāns” pārstāvjiem pa e-pastu:

4. Citi Klienta kartes izmantošanas noteikumi:

4.1. „Sunny Pusdienu restorāns” Klienta kartes noteikumu aktuālā redakcija pieejama „Sunny Group” mājas lapā www.sunny.lv.

4.2. „Sunny Pusdienu restorāns” nav atbildīgs par zaudējumiem un/vai izmaksām, kas klientiem var rasties, slēdzot klienta karti.

4.3. Ja kartes lietotājs nevēlas turpināt kartes izmantošanu atbilstoši noteikumiem, tam ir pienākums informēt par to „Sunny Pusdienu restorāns” pārstāvjus, nesaņemot nekādu atlīdzību un neatgriežot kartes maksu.

4.4. „Sunny Pusdienu restorāns” ir tiesības mainīt Klienta kartes lietošanas noteikumus, bez iepriekšēja brīdinājuma, publicējot tos mājas lapā www.sunny.lv.

4.5. Klienta kartes lietotāju drošībai, saņemot vai atsakoties no kartes, personai, kura to dara ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

4.6. Gadījumos, kad Klienta karte nedarbojas un tai ir redzami vizuāli defekti, jaunas kartes iegūšanai ir nepieciešams atkārtoti veikt maksu par kartes iegādi.

4.7. Ja iepriekšējā Klienta karte ir nozaudēta/ nozagta, klientam ir iespēja iegādāties jaunu karti.